NADRESS GENERÁLNYM PARTNEROM

NADRESS GENERÁLNYM PARTNEROM

Už niekoľko rokov sme hrdým partnerom Penati Slovak Open Championship. Ako jedna z najväčších dopravných spoločností na Slovensku sa snažíme pomáhať nášmu okoliu a podporovať aktivity, ktoré za to stoja. Šport a ekológia sú preto už dlhší čas našimi hlavnými témami. Vieme, že šport je dôkežitý nielen z hľadiska zdrávého životného štýlu a udržiavania kondície, ale pozi- tívne pôsobí aj na našu myseľ. NAD - RESS Senica preto už dlhodobo podporuje rôzne druhy športových podujatí a jedným z nich je aj Penati...


Category: Novinky