Propozície turnaja

PENATI SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2020

Oficiálna brožúra

HARD CARD 2020

COVID GUIDELINES

START LIST PRO AM             RESULTS            RESULTS PRO AM TEAM

START LIST ROUND 1

START LIST ROUND 2           RESULTS & PRIZE MONEY

Turnaj je určený pre všetkých členov PGA asociácií a vybraných amatérov, ktorí obdržali alebo vyhrali divokú kartu.

Organizátor: PGA TOUR SLOVAKIA, s.r.o. , spoluorganizátor PGA SK o.z.

 1. Riaditeľ turnaja: Peter Petrovič
 2. Hlavný rozhodca: Rasťo Michalák
 3. Súťažný výbor: Peter Petrovič, Pavol Bielik, Rasťo Michalák, Radomír Holečka
 4. Prihlášky: prihlášky PRO hráčov na ENTRY
 5. Podmienky účasti :
  • PRO:  190€
  • AM 190€ ( Amatérsky hráč musí byť držiteľom divokej karty )
  • Hráč musí zaplatiť FEE najneskôr do 31.8. 2020
 1. Obmedzenie účasti:
  • počet hráčov na 18 jamiek je 120 hráčov na turnaj s postupným štartom
  • Stanovený čas na flajt je max. 4 hodín a 25 minút. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať- za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana.
  • Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany/ -2 STB body viac ako 5 min.= diskvalifikácia.
 2. Stravovanie: obed po hre – výber z dvoh jedál
 3. Ceny:
 • PRIZE FOUND 20000€ –
 1. TEE:

MUŽI – Black 6539 PAR 73/ ŽENY – YELOW 5720 PAR 73

HRACÍ SYSTÉM A TECHNICKé ustanovenia

 1. Kategórie PRO rany brutto
 2. Hra: hrá sa podľa súťažného poriadku SKGA, Pravidiel golfu a miestnych pravidiel. Hráč je povinný dodržať Dress Code už pred začatím turnaja a je určený pre všetkých členov PGA ass. ( tričko s golierom, dlhé nohavice, obuv ( porušenie tohto pravidla sa trestá diskvalifikáciou )).
 3. Mobilné telefóny, elektronické meracie zariadenia sú zakázané.

Štart: od 9:00hod postupný. Štartovný čas viz. Štartovná listina na stránke SKGA deň pred turnajom po 17.00 hodine. Zmena času štartu a spôsob štartu bude vždy oznámená na www.golfslovakopen.skwww.skga.sk a prípadne www.pga.sk deň pred turnajom, na štartovnej listine.

WEB INFO: www.golfslovakopen.sk , pga.sk/turnaje , Instagram – @slovakopen Facebook – @SlovakchampionshipOpen @pgaofslovakia , www.skga.sk .

 1. Vyhodnotenie turnaja:
  • PRO kategória, pri rovnakom počte rán sa hrá Play – Off a to jamky, ktoré určí Súťažný výbor.  V prípade nerozhodného výsledku sa jamky opakujú. PRO hráči v prípade výhry PM, podpisujú oficiálny výherný dokument a musia byť prítomný na vyhlásenie výsledkov turnaja, v prípade ak tak nebude učinené, PM prepadáva v prospech súťažného výboru turnaja. PM budú vyplatené do uvedeného účtu v prihláške a uvedeného DIČ / VAT. V prípadne nejasností, píšte na email: info@golfslovakopen.sk
  • vyhlásenie výsledkov do 10 minút po odovzdaní poslednej skórkarty posledným hrajúcim flajtom.

Súťažný výbor : Peter Petrovič, Rasťo Michalák , Pavol Bielik