Turnaj 2023

Turnaj 2023

VENUE INFORMATION

Welcome players The tournament is open to all members of PGA associations and selected amateurs who have received or won a wild card. 
Organizer PGA TOUR SLOVAKIA, s.r.o. , co-organizer PGA SK o.z.
Tournament director Peter Petrovič
Head Referee Rasťo Michalák
Competition committee  Peter Petrovič, Pavol Bielik, Rasťo Michalák, Radomír Holečka

 

 

Entries Entries for PRO players at ENTRY Conditions of participation:
PRO 250 € if paid before July 31st, 2023.
However, if payment is not made till July 31st 2023, the fee will increase to 265€
AM 300 €  (Amateur player must be a wild card holder) The player must pay the FEE no later than 9th September 2023
Restrictions on participation The number of players per 18 holes is 120 players per tournament with a gradual start The set time per flute is max. 4 hours and 25 minutes. Arrivals after this time will be penalized – every 10 minutes. 1 penalty shot will be added. Delayed arrival at the start within 5 minutes = 2 penalty shots / -2 STB points more than 5 minutes = disqualification.
Boarding Lunch after the game – choice of two dishes
Prices Pro Am € 1.000
Prices PRIZE FOUND PENATI SLOVAK OPEN € 22.000 

  

 

 

 


 

GOOD TO KNOW

PROPOSITIONS 2023 – OFFICIAL BROCHURE

HARD CARD 2023

Players list

Start list PRO-AM

START LIST FIRST ROUND 11th September 2023 the day before the tournament after 5 pm.

START LIST SECOND ROUND 12th September 2023 the day before after 5 pm.

GENIUS GOLF APP – PASSWORD: PENATISLOVAKOPEN

Official Results
Official Results with prize money

Program

SUNDAY 10th September 2023

Penati Slovak Open PRO AM, prize Money for the winner is 1000€. LIVESCORING LINK GOLFGENIUS PASSWORD = PSOPROAM23

 

8 a.m. – 8. p.m.  Open tournament registration 
8:00 a.m.  Breakfast at the golf club 
9:30 a.m.  PRO – AM tee of No. 1 and No. 10 
11:30 a.m.  Halfway 
2:00 p.m.  Practice round for players they are not attending the pro – am 
1:15 p.m.  Chip&Putt Slovak Open U10 
2:30 p.m.  Lunch and wine degustation Tournament prize giving ceremony 30 minutes after the last flight has finished playing 
5:15 p.m.  Penati Slovak Open opening ceremony. Buffet for players and guests.

 

 

TOURNAMENT SCHEDULE

MONDAY 11th September 2023

1 ROUND Penati Slovak Open – STROKE PLAY

 8:30 a.m. TEE of first round.  
Lunch – three meal choice after game.     
Don’t forget to choose your preferred menu by registration

 

TUESDAY 12th September 2023

2 ROUND Penati Slovak Open – STROKE PLAY

8:30 a.m.
TEE of second round
Lunch – three meal choice after game.
Don’t forget to choose your preferred menu by registration

 

LIVESCORING LINK GOLFGENIUS PASSWORD = SLOVAKOPEN23


 

PRACTICE ROUND – pay attention

Official practice day is Saturady September 9, 2023 from 2 pm – 3 pm or on Sunday September 10, 2023 from 2 pm – 3 pm. Pre-booking from the golf reception by phone +421 917 907 777 or by email reception@penatigolfresort.sk.

GAME SYSTEM and technical provisions

TEE MEN – Black 6539 PAR 73 / WOMEN – YELOW 5720 PAR 73
Categories PRO wounds gross Game It is played according to the SKGA competition rules, golf rules and local rules. The player is obliged to follow the Dress Code before the start of the tournament and is intended for all members of the PGA ass. (T-shirt with a collar, long pants, shoes (violation of this rule is punishable by disqualification)).
   
Mobile phones  ( only online score )
electronic measuring devices are permitted  
Instagram  @slovakopen
Facebook  @PenatiSlovakOpen
Facebook  @pgaofslovakia
Tournament evaluation  For the category, for the same number of shots, the Play – Off is played on the holes determined by the Competition Committee. In case of a tie, the wells are repeated. For players in the event of a PM winning, they sign the official winning document and must be present to announce the results of the tournament, otherwise the PM will be forfeited in favor of the tournament’s competition committee.
Prize Money will be paid to the specified account in the application and the specified VAT / VAT. In case of any ambiguity, write to email: info@golfslovakopen.sk

Announcing the results within 10 minutes of handing in the last scorecard to the last player playing.

etl

 


Organizátor: PGA TOUR SLOVAKIA, s.r.o. , spoluorganizátor PGA SK o.z.

 1. Riaditeľ turnaja: Peter Petrovič
 2. Hlavný rozhodca: Rasťo Michalák
 3. Súťažný výbor: Peter Petrovič, Pavol Bielik, Rasťo Michalák, Radomír Holečka
 4. Prihlášky: prihlášky PRO hráčov na ENTRY
 5. Podmienky účasti :
  • PRO:  250€ ( As you may remember, the entry fee is 250€ if paid before July 31.

   However, if payment is not made till July 31, the fee will increase to 265€. )

  • AM 300€ ( Amatérsky hráč musí byť držiteľom divokej karty )
  • Hráč musí zaplatiť FEE najneskôr do 6.9. 2023
 1. Obmedzenie účasti:
  • počet hráčov na 18 jamiek je 120 hráčov na turnaj s postupným štartom
  • Stanovený čas na flajt je max. 4 hodín a 25 minút. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať- za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana.
  • Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany / -2 STB body viac ako 5 min.= diskvalifikácia.
 2. Stravovanie: obed po hre – výber z dvoh jedál
 3. Ceny:
 • PRIZE FOUND Penati Slovak Open 22000€ 
 • PRIZE FOUND PRO AM 1000€
 1. TEE: MUŽI – Black 6539 PAR 73/ ŽENY – YELOW 5720 PAR 73

Všetky práva vyhradené vyhradené @pgatourslovakia

HRACÍ SYSTÉM A TECHNICKé ustanovenia

 1. Kategórie PRO rany brutto
 2. Hra: hrá sa podľa súťažného poriadku SKGA, Pravidiel golfu a miestnych pravidiel. Hráč je povinný dodržať Dress Code už pred začatím turnaja a je určený pre všetkých členov PGA ass. ( tričko s golierom, dlhé nohavice, obuv ( porušenie tohto pravidla sa trestá diskvalifikáciou )).
 3. Mobilné telefóny ( mimo zapisovania online skóre ), elektronické meracie zariadenia sú povolené.

Štart: od 8:30hod postupný. Štartovný čas viz. Štartovná listina na stránke SKGA deň pred turnajom po 17.00 hodine. Zmena času štartu a spôsob štartu bude vždy oznámená na www.golfslovakopen.skwww.skga.sk a prípadne www.pga.sk deň pred turnajom, na štartovnej listine.

WEB INFO: 

www.golfslovakopen.sk

pga.sk/turnaje

Instagram – @slovakopen

Facebook – @PenatiSlovakOpenchampionship

Facebook – @pgaofslovakia

 1. Vyhodnotenie turnaja:
  • PRO kategória, pri rovnakom počte rán sa hrá Play – Off a to jamky, ktoré určí Súťažný výbor.  V prípade nerozhodného výsledku sa jamky opakujú. PRO hráči v prípade výhry PM, podpisujú oficiálny výherný dokument a musia byť prítomný na vyhlásenie výsledkov turnaja, v prípade ak tak nebude učinené, PM prepadáva v prospech súťažného výboru turnaja. PM budú vyplatené do uvedeného účtu v prihláške a uvedeného DIČ / VAT. V prípadne nejasností, píšte na email: info@golfslovakopen.sk
  • vyhlásenie výsledkov do 10 minút po odovzdaní poslednej skórkarty posledným hrajúcim flajtom.

Súťažný výbor