Wild Card for Lukáš Zušťák

Share this post

Wild Card for Lukáš Zušťák

The first qualification tournament for this year’s Penati Slovak Open took place on the Penati Golf Resort. The tournament is played with the participation of professional players and amateurs in teams and individual categories.

The tournament took place on June 17-18, and the winner of the amateur category, Lukáš Zušťák, wins participation in the September Penati Slovak Open.

Players can play the next, second qualifying tournament on July 21-23, it takes place in Velka Lomnica, on the Black Stork field. This field will be used for the wild card at the three-day Lomnické Club Championship for the seventh time.

Prvý turnaj kvalifikácie na tohtoročný Penati Slovak Open sa uskutočnil na ihriskách Penati Golf Resort. Turnaj sa hrá za účasti profesionálnych hráčov a amatérov v tímoch a jednotlivých kategóriách.

Turnaj sa konal 17. – 18. júna a víťaz amatérskej kategórie Lukáš Zušťák vyhráva účasť na Septembrovom Penati Slovak Open.

Ďalší, druhý kvalifikačný turnaj si hráči môžu zahrať  21. – 23. júla, koná sa vo Velkej Lomnici, na ihrisku Black Stork. Na tomto ihrisku sa o divokú kartu bude hrať na trojdňových Majstrovstvách Lomnického klubu už siedmy krát. 

Prvý turnaj kvalifikácie na tohtoročný Penati Slovak Open sa uskutočnil na ihriskách Penati Golf Resort. Turnaj sa hrá za účasti profesionálnych hráčov a amatérov v tímoch a jednotlivých kategóriách.

Turnaj sa konal 17. – 18. júna a víťaz amatérskej kategórie Lukáš Zušťák vyhráva účasť na Septembrovom Penati Slovak Open.

Ďalší, druhý kvalifikačný turnaj si hráči môžu zahrať  21. – 23. júla, koná sa vo Velkej Lomnici, na ihrisku Black Stork. Na tomto ihrisku sa o divokú kartu bude hrať na trojdňových Majstrovstvách Lomnického klubu už siedmy krát.